328 -1
مجموعه: BMW
سال تولید 2015
نوع سوخت بنزین
سیستم انتقال قدرت Automatic
تعداد سوپاپ 16
نوع موتور 4 سیلندر
حجم موتور (cc) 1997 سی سی
bmw-x3 2
مجموعه: BMW
سال تولید 2015
نوع سوخت بنزین
سیستم انتقال قدرت Automatic
تعداد سوپاپ 16
نوع موتور 4 سیلندر
حجم موتور (cc) 1997 سی سی
528-1
مجموعه: BMW
سال تولید 2015
نوع سوخت بنزین
سیستم انتقال قدرت Automatic
تعداد سوپاپ 16
نوع موتور 4 سیلندر
حجم موتور (cc) 1997 سی سی

 

طراحی : کانون اندیشه نوین | میزبانی وب : 021host.ir