2
مجموعه: سایپا
سازنده: سایپا
سال تولید 1394
نوع سوخت بنزین
سیستم انتقال قدرت Manual
تعداد سوپاپ 8
مصرف سوخت در 100 كيلومتر 6.9
نوع موتور بنزینی ۴ سیلندر خطی
حجم موتور (cc) 1323
حداکثر توان موتور (hp) 63hp @ 5200 rpm
Tiba1
مجموعه: سایپا
سازنده: سایپا
سال تولید 1394
نوع سوخت بنزین
سیستم انتقال قدرت Manual
تعداد سوپاپ 8
مصرف سوخت در 100 كيلومتر 5.6
نوع موتور بنزینی ۴ سیلندر خطی
حجم موتور (cc) 1323
حداکثر توان موتور (hp) 63hp @ 5200 rpm
CS35
مجموعه: سایپا
سازنده: سایپا
سال تولید 1394
نوع سوخت بنزین
سیستم انتقال قدرت Automatic
تعداد سوپاپ 16
مصرف سوخت در 100 كيلومتر 7.2
نوع موتور ۴ سیلندر خطی
حجم موتور (cc) 1600

 

طراحی : کانون اندیشه نوین | میزبانی وب : 021host.ir