تندر90
مجموعه: پارس خودرو
سال تولید 1394
نوع سوخت بنزین
سیستم انتقال قدرت Manual
تعداد سوپاپ 16
مصرف سوخت در 100 كيلومتر 7
حداکثر سرعت (km/h) 195
حجم موتور (cc) 4سیلندر
حداکثر توان موتور (hp) موتور1600 سی سی
پارس تندر
مجموعه: پارس خودرو
سال تولید 1394
نوع سوخت بنزین
سیستم انتقال قدرت Manual
تعداد سوپاپ 16
مصرف سوخت در 100 كيلومتر 7
حداکثر سرعت (km/h) 200
نوع موتور 4سیلندر
حجم موتور (cc) موتور 1600سی سی
H230-1
مجموعه: پارس خودرو
سال تولید 1394
نوع سوخت بنزین
سیستم انتقال قدرت Manual
تعداد سوپاپ 16
مصرف سوخت در 100 كيلومتر 6.5
نوع موتور 4سیلندر خطی
حجم موتور (cc) 1500 سی سی
H320-1
مجموعه: پارس خودرو
سال تولید 1394
نوع سوخت بنزین
سیستم انتقال قدرت Automatic
تعداد سوپاپ 16
مصرف سوخت در 100 كيلومتر 6.4
نوع موتور 4سیلندر خطی
حجم موتور (cc) 1489 سی سی
H330-1
مجموعه: پارس خودرو
سال تولید 1394
نوع سوخت بنزین
سیستم انتقال قدرت Automatic
تعداد سوپاپ 16
مصرف سوخت در 100 كيلومتر 6.4
نوع موتور 4سیلندر
حجم موتور (cc) 1498 سی سی

 

طراحی : کانون اندیشه نوین | میزبانی وب : 021host.ir