328 -1
مجموعه: BMW
سال تولید 2015
نوع سوخت بنزین
سیستم انتقال قدرت Automatic
تعداد سوپاپ 16
نوع موتور 4 سیلندر
حجم موتور (cc) 1997 سی سی
bmw-x3 2
مجموعه: BMW
سال تولید 2015
نوع سوخت بنزین
سیستم انتقال قدرت Automatic
تعداد سوپاپ 16
نوع موتور 4 سیلندر
حجم موتور (cc) 1997 سی سی
528-1
مجموعه: BMW
سال تولید 2015
نوع سوخت بنزین
سیستم انتقال قدرت Automatic
تعداد سوپاپ 16
نوع موتور 4 سیلندر
حجم موتور (cc) 1997 سی سی

مجوزها،گواهینامه ها و افتخارات شرکت ساره خودرو اطمینان

جایزه ملی کیفیت
مدیر شایسته ملی
جواز تاسیس
مدیریت کیفیت
CERTIFICATE ISO9001
CERTIFICATE ISO10002
CERTIFICATE ISO10004
گواهینامه ایزو 10004
گواهینامه ایزو 10002
گواهینامه ایزو 9001